Kulturskolorna i Göteborg ska bli bredare och nå fler barn och ungdomar, till exempel barn med funktionshinder. Det är målet med ett nytt utvecklingsstöd på sex miljoner kronor som kulturnämnden på tisdagen antog riktlinjer för.

Nycirkus, poetry slam, lajv, dans, ordkonst, form och design är exempel på ämnen som skolorna kan få bidrag till. Sommarkulturskolor, resor, uppvisningar och utbyten kan också ge utdelning.

Det blir de olika stadsdelsnämnderna som får söka kulturskolepengarna från kulturnämnden. Men det kommer inte bli möjligt att få extra pengar till verksamhet som stadsdelsnämnderna redan har ansvar för.

Det nya stödet ska utvärderas efter två år.