Belönas för sina insatser för Göteborg. Professor emeritus Lars-Gunnar Andersson, konstnären och komikern Peter Apelgren och tv-producenten Katarina Malmer är tre av de sex personer som får Göteborgs Stads förtjänsttecken 2021. De får utmärkelsen för sina betydande insatser för Göteborg.

Förtjänsttecknet består av ett märke och en Poseidonstatyett och delas ut varje år till personer som gjort betydande insatser för staden.

Datum för ceremoni ännu inte bestämt

Årets förtjänsttecken kommer att delas ut samtidigt med förra årets men datum är ännu inte bestämt då Göteborgs Stad avvaktar nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Mottagarna av Göteborgs Stads förtjänsttecken utses av en priskommitté som består av kommunfullmäktiges presidium samt representanter från Västsvenska handelskammaren, Göteborgs universitet och civilsamhället/Social ekonomi.