Park- och naturnämnden tog emot den som gåva. Hyllningen till Göteborgsbandet Broder Daniel, den så kallade Shoreline-stenen, ska stå på en ny plats i Slottsskogen och park- och naturförvaltningen tar emot stenen som en gåva från de anonyma konstnärerna. Det beslutade park- och naturförvaltningen på måndagen.

Konstnärerna bakom den numera berömda Shoreline-stenen har skrivit ett gåvobrev till park- och naturförvaltningen och frågan om vad som ska hända med stenen togs upp som ett extraärende på park- och naturnämndens möte på måndagen. Nämnden beslutade då att ta emot gåvan och gav park- och naturförvaltningen i uppdrag att hitta en placering i Slottsskogen.

Stenen med plaketten med uppmaningen att spela låten Shoreline ställdes upp i Slottsskogen någon gång i slutet av sommaren, men välte och togs då om hand av i park- och naturförvaltningen. Den kommer att ställas tillbaka i Slottsskogen ungefär 20 meter från där den stod tidigare.