Motionsvanor undersökta. Göteborgarna vill se fler utegym och simhallar i Göteborg. Det visar den medborgarundersökning som genomförts under våren. Svaren visar också att över 70 procent tränar en eller fler gånger i veckan.

Under våren har 1 406 personer i Göteborg svarat på frågor om sina tränings- och motionsvanor. Resultatet visar att 70 procent tränar så att de blir andfådda och svettiga minst en gång i veckan. De vanligaste orsakerna att man tränar är för att må bra, ha roligt och att hålla kroppen i trim.

Drygt en av fem tränar aldrig, visar undersökningen.

– Det är inte någon nyhet. Det är en fråga som vår förvaltning jobbar mycket med, att få fler att ägna sig åt regelbunden motion, säger Mårten Andersson, utredare på avdelning Planering och utredning på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Behöver nå de inaktiva
Flera politiska uppdrag är kopplade just till att det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa i staden.

– Vårt utbud är väldigt bra för de som redan är aktiva. Men vi behöver fler olika typer av lågtröskelverksamheter. Framöver ska vi prata mer med människor som tillhör den fysiskt inaktiva gruppen om vilka aktiviteter som skulle locka dem att röra på sig.

Undersökningen visar att gymträning och promenader är de överlägset mest populära träningsformerna bland göteborgarna. Löpning och fotboll ligger också högt upp. Den yngsta gruppen, de mellan 15 och 25, är den enda grupp som i huvudsak tränar i en idrottsförening. Andra grupper tränar till största delen individuellt eller med vänner.

Personerna som svarade på enkäten fick också frågan om vilka tränings- och motionsanläggningar de vill se mer av. Utegym och simhallar toppade. Inomhusgym, fotbollsplaner och motionsspår efterfrågas också.

– Vissa av utegymmen anläggs av oss, andra av Park- och naturförvaltningen. Utegym är en trend vi ser i många kommuner att de blir väldigt uppskattade. De är ett bra exempel på lågtröskelverksamhet – man går dit och tränar utan att det krävs så mycket. Trygghetsaspekten är viktig också, att det känns tryggt där de ligger, säger Mårten Andersson.

Ska ta reda på vad föreningslivet vill
Resultaten kommer att användas som underlag när nya anläggningar planeras.

– Nu ska vi också nå det organiserade föreningslivet och ha regelbundna träffar om deras behov och önskemål när det gäller tränings- och motionsanläggningar.

Urvalet av de som fått svara på enkäten återspeglar Göteborgs population när det gäller kön och ålder. Personer från 15 år och uppåt har tillfrågats.