Blir toppmodernt. Sjöfartsmuseet Akvariet ska få ett nytt akvarium, ny entré och bättre tillgänglighet. Dessutom kommer grönytorna i Gamla Varvsparken att bli större än i dag och få plats för ett kafé sommartid.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att ombyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet ska genomföras. Budgeten ligger på 100 miljoner kronor, exklusive externa bidrag.

– Museet har väntat 20 år på det här beslutet, säger Björn Varenius, museichef.

Stängs nästa höst och öppnar 2021
En ny entré kommer att öppnas ut mot Karl Johansgatan och nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten. Ett toppmodernt akvarium på ungefär 1 100 kvadratmeter ska byggas under marknivå framför huset.

Museet kommer att stängas för ombyggnad september 2018 och kommer att öppnas igen någon gång under hösten jubileumsåret 2021.

– Att Sjöfartsmuseet Akvariet nu kan växa och utvecklas är positivt för hela staden, säger Anna Rosengren, förvaltningsdirektör i kulturförvaltningen.