Två seminarier kvar i vårens serie. I alla tider har människor korsat hav för att söka sig ett bättre liv. Men varför, hur och till vad frågar Sjöfartsmuseet Akvariet i tre seminarier under våren. Två seminarier återstår – de som ställer frågorna Hur? och Vad?.

Vad är det som får dig att ta beslutet att fly från ditt hem? Vad är det som avgör på vilket sätt du tar dig till ett annat land? Vad möts du av som nyanländ i EU och Sverige? Det är exempel på frågor som Sjöfartsmuseet Akvariet kommer undersöka ur olika perspektiv i en seminarieserie i tre delar i vår.
Det första seminariet hölls den gångna helgen med titeln Varför? med fokus på havet. Två seminarier återstår – närmast det som ställer frågan Hur? och tar upp olika aspekter av själva flyktvägen, som ”migrationsindustri” och gränser på havet. Det sista seminariet har titeln Till vad? och kommer bland annat att fokusera på frågor kring flyktingmottagande.

Seminarieserien är ett samarbete med Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet och en del av Sjöfartsmuseet Akvariets utställning Min flykt över havet.

4972.jpg

Finska krigsbarn går ombord på fartyget Arcturus i Åbo 9 juni 1941 för transport till Sverige. Bilden visas på Sjöfartsmuseet Akvariets utställning Min flykt över havet.