Från mitten av oktober börjar Sjöfartsmuseet att bygga om det övre våningsplanet. Det betyder att några av utställningarna kommer att stängas. Nästan samtidigt öppnar utställningen "Sjöfartsmuseet nästa!", som berättar om museets planer inför framtiden.

Ombyggnationen av Sjöfartsmuseets övre våningsplan är ett steg i det förnyelsearbete som museet driver sedan några år tillbaka. De nuvarande utställningarna kommer att stängas successivt för att lämna plats åt nya, uppdaterade basutställningar.

− Vi kommer att ha vår lekbåt öppen så länge det går, men från mitten av januari nästa år kommer hela våningsplanet vara stängt fram till nyöppningen, säger museets chef Anna Rosengren.

Utställning om framtidsvisionerna

Ungefär vid samma tidpunkt som första delen av utställningarna stängs i mitten av oktober, öppnar en ny, tillfällig utställning om museets framtidsvisioner.

− Vi kommer att berätta om vilka teman vi vill arbeta med i framtiden. Det handlar om att bredda synen på vad sjöfart innebär och komplettera det tekniska och naturvetenskapliga med ett humanistiskt perspektiv, säger Anna Rosengren och fortsätter:

− Genom utställningen vill vi fortsätta den dialog vi redan har inlett med publiken, så att alla kan få lämna synpunkter på vad de tycker att ett sjöfartsmuseum ska vara.

Miljöfrågorna får nytt fokus

I utställningen om museets framtidsvisioner kommer bland annat ett ”livesänt” webbakvarium ingå. Kameror placeras ut i havet och det som händer i vattnet visas på skärm inne på museet.

− Det är ett sätt att belysa miljöfrågorna, vilket också är en viktig del av förnyelsearbetet, säger Anna Rosengren.

Öppnar igen 2011

Uppfräschningen av övre våningsplanet innebär även ny ventilation och nya vägg- och golvskikt, men ombyggnationen kommer inte att synas på museets utsida.

− I nästa etapp av förnyelsearbetet hoppas vi på att kunna bygga om entrén, men det är fortfarande en finansieringsfråga, säger Anna Rosengren.

Enligt planen kommer det övre våningsplanet att öppna igen i början av 2011. Under tiden satsar museet lite extra på akvariet, som får fortsatt öppet, och olika aktiviteter utanför huset.

Fotnot:
Den 12-18 oktober stänger utställningarna om Götaverken och Göteborgs hamn. 16-22 november stänger Fiskeutställningen. Resten av våningsplanet stänger den 11 januari 2010. Utställningen ”Sjöfartsmuseet nästa!” öppnar den 9 oktober i samband med Kulturnatta.

1446.jpg

Foto: Peter Svenson