Hur är det att leva med någon som nästan alltid befinner sig till sjöss? Med den frågan i bagaget reste fotografen Leif Hansson och journalisten Lennart Johnsson till Filippinerna. Nu visar Sjöfartsmuseet deras utställning om filippinska sjömanshustrur.

Vid flera tillfällen har Leif Hansson och Lennart Johansson besökt Filippinerna för att dokumentera livet som sjömanshustru. En i landet ganska vanlig tillvaro med tanke på att var nästan fjärde sjöman ute på världshaven i dag kommer från Filippinerna.

Dokumentationen av dessa ensamma, självständiga kvinnor har nu blivit en utställning på Sjöfartsmuseet. Till hösten kommer en bok på samma ämne.

Fotnot:
Utställningen Sjömanshustru öppnar den 10 juni och pågår till den 31 december.