Sjöfartsmuseet får 1,6 miljoner av Boverket för ombyggnationen av museets översta våningsplan. Nya basutställningar, ett spännande lekrum och ett läsrum ska bidra till att förnya museets verksamhet efter besökarnas önskemål.

Just nu bygger Sjöfartsmuseet om det översta våningsplanet. Ambitionen är att skapa ett lustfyllt, lärorikt och dynamiskt våningsplan. Konkret betyder det nya basutställningar, ett modernt pedagogrum, ett spännande lekrum och ett läsrum som lyfter fram museets samlingar. Dessutom blir det ny ventilation, akustiksanering och uppfräschning av ytskikt.

Många ville ha bidrag

I konkurrens med 35 sökande har Sjöfartsmuseet fått bidrag av Boverket för ombyggnationen. Boverket delar årligen ut 10 miljoner kronor till byggnader som inte ägs av staten och Sjöfartsmuseet är en av åtta som får bidrag 2010.

– Bidraget på 1,6 miljoner innebär att vi kan öka kvaliteten ytterligare, säger museichef Anna Rosengren.

Mer om sjömän och deras familjer

Det är omvärldens tankar och idéer som ligger till grund för förnyelsearbetet.

– Besökarna vill bland annat veta mer om sjöfarten idag och om miljöfrågor. Dessutom var utställningen ”Hamnarnas musik”, som vi hade för några år sedan, mycket uppskattad. I framtiden ska vi ägna oss mer åt vatten som kulturbärare och det sociala livet runt sjöfarten. Mer om sjömännen och deras familjer, säger Anna Rosengren.

Den totala kostnaden för det nya våningsplanet beräknas till 15 miljoner kronor. Göteborgs kulturnämnd och Stiftelsen Styrelsen för Sjöfartsmuseet Göteborg är huvudfinansiärer.