Under januari håller Sjöfartsmuseet stängt och startar 2011 med en stor öppningshelg 29-30 januari. Det är stängt för att det ombyggda våningsplanet ska färdigställas, som är en del i museets förnyelseprogram. Museets kurs in i framtiden är döpt till den blå tråden.

Sjöfartsmuseet ska förändras och under hela året har det pågått ombyggnad av plan 3. Ett förnyelseprogram ligger till grund för de nya utställningarna, lekrummet, pedagogstudion och läsrummet som håller på att utvecklas på våningsplanet.

Många har bidragit med förslag

Det är omvärldens tankar och idéer som ligger till grund för det framtida Sjöfartsmuseet. I brukarundersökningar, fokusgrupper och djupintervjuer har museet ställt frågor om vad man tycker om verksamheten.

Genom att svara på dessa frågor har barn och unga, besökare och beslutsfattare, forskare och sjöfartsfolk bidragit till Sjöfartsmuseets förnyelseprogram.

Här anges nya teman och arbetssätt för verksamheten samt ges förslag på en om- och tillbyggnad av museet. Nya basutställningar, en modern och flexibel pedagogstudio, ett spännande lekrum samt ett läsrum som lyfter fram museets arkiv och samlingar.

Dessa verksamheter ska tillsammans skapa ett lustfullt, lärorikt och dynamiskt våningsplan. Under januari är museet stängt för att färdigställa det nya våningsplanet .

Den blå tråden

Museets kurs in i framtiden är döpt till den blå tråden och symboliserar livet under, ovan och vid vattenytan. Genom att visa på sambandet mellan hav och människa ska Sjöfartsmuseet bidra till att skapa engagemang och förståelse för historien, samtiden och framtiden.