Mer än 8.000 svenskar befann sig i Libanon när kriget bröt ut sommaren 2006. En tredjedel av dem räddades med båtar. På onsdag arrangerar Sjöfartsmuseet i Göteborg två seminarier om insatsen – den största evakueringen med fartyg i Sveriges moderna historia.

– Seminarierna är en del i vårt förnyelsearbete att utvidga verksamheten och nå bredare publikgrupper, säger Marie Wettmark, informatör på Sjöfartsmuseet.

– Vi har alltid ett antal onsdagsföredrag med sjöfartsanknytning varje år, men det här blir mycket större och med en tydligare anknytning till externa aktörer.

För allmänheten på kvällen

Seminarierna har rubriken ”Evakuering till sjöss i kris och katastrof”. Tanken är att blicka ett år tillbaka i tiden och gå igenom vad som hände i Libanon och hur den stora insatsen genomfördes, men även se framåt: Vilken beredskap finns för liknande situationer idag?

Seminariet genomförs i två versioner, ett på dagen för sjöfartsbranschen och ett på kvällen, som mer vänder sig till allmänheten.

På dagseminariet behandlas de specifika sjöfartsfrågorna mer ingående. Major Otto Gröntoft och kanslirådet Svante Liljegren redogör för utrikesdepartementets ansvar för evakueringsinsatser till sjöss. Vilken roll kan sjöfarten spela vid kriser och katastrofer?

Fri entré

Kvällsseminariet tar mer fasta på de personliga upplevelserna. Inledningstalare är Therese El-Kassis, som var i Libanon med sina två barn när kriget bröt ut. Hon tvekade först, av rädsla för att båten skulle bli bombad, men till slut gick hon med på att låta sig och barnen räddas med fartyg.

En annan som berättar om sina upplevelser är polisen Ewa-Gun Westford som arbetade på ett fartyg för Räddningsverkets nationella stödstyrka. Här ställs också frågan om alla som reser utomlands kan förvänta sig att bli evakuerade av svenska myndigheter i ett krisläge.

Det är fri entré till båda seminarierna som hålls i Sjöfartsmuseets hörsal, kl 13 respektive kl 18.30.