Under de fem år som Anna Rosengren har varit chef för Sjöfartsmuseet i Göteborg har museet bland annat fördubblat antalet besökare. Igår fick hon utmärkelsen Årets sjöfartsprofil vid en ceremoni.

År 2005 inledde Sjöfartsmuseet en offensiv publiksatsning med bland annat nya utställningar, workshops och seminarier. Samtidigt påbörjades ett internt arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan för framtiden.

– Personer som får uppskattning och har roligt på arbetet blir samtidigt väldigt kreativa, säger Anna Rosengren som en kommentar till sitt ledarskap och museets positiva utveckling.

Nytt våningsplan för unga besökare

Sjöfartsmuseet står nu inför en ombyggnad. Ett helt nytt våningsplan, tänkt att särskilt locka barn och unga, kommer att öppna vid årsskiftet 2010/2011. En ny entré till museet planeras också.

Årets sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älv klubben. Anna Rosengren får priset 2009 bland annat för att hon ”Genom ett energiskt och idérikt chefskap på kort tid vitaliserat och ökat intresset för en av sjöfartsbranschens och Göteborgs viktigaste institutioner”.

Fakta | Sjöfartsmuseet
Sjöfartsmuseet grundades 1913. Utställningarna berättar om sjöfartens utveckling under 400 år, med fokus på Göteborg och Västsverige. År 2009 kommer närmare 125 000 personer att besöka museet.