En årlig ”sjöfartens dag”, en ny inbjudande entré, nya basutställningar och en pristävling för bästa restauration av en historisk båt. Det är några av de stora och små idéer som skulle kunna vända Sjöfartsmuseets vikande publiksiffror menar museets chef Magnus Brännberg i sin utredning ”Sjöfartsmuseet i tiden” som behandlades av kulturnämnden på tisdagen.

Kulturnämnden har nu gett Sjöfartsmuseet i uppdrag att till nämndens möte i augusti ta fram konkreta förslag på hur nya tillfälliga utställningar för hösten 2004 och våren 2005 kan se ut och kosta. Museet fick också uppdraget att utveckla idén om ”Sjöfartens dag”.

Vill ha forskningsanknytning

Under de senaste tio åren har Sjöfartsmuseets besöksantal sjunkit från 180.000-200.000 besökare till knappt 55.000 förra året.

Museet måste göras mer spännande för att locka fler besökare och museibyggnaden måste göras inbjudande och lättillgänglig menar kulturnämnden. Därför ska museet under det kommande verksamhetsåret undersöka hur mycket det skulle kosta att bygga om entrén.

Magnus Brännberg vill knyta forskare till museet så som Fiskeri- och Sjöfartsmuseet i Esbjerg har gjort. ”Ett sjöfartsmuseum bör ligga vattennära, helst vid en kaj för att bättre illustrera mötet med havet” menar han och föreslår att en ny verksamhet med fördel skulle kunna ligga på Norra Älvstranden.

Måste genomlysa ekonomin

”Morgondagens Sjöfartsmuseum ska i högre grad än i dag bli ett maritimt kulturcentrum och det är viktigt att museet utökar sin forskningsanknytning inom sjöfart, handel och marinbiologi” skriver Magnus Brännberg också i utredningen.

Han föreslår att museet slås ihop med Göteborgs Maritima Centrum och/eller Svenska Ostindiska Companiet, men det förslaget gillades inte av Kulturnämnden.

Under året ska museet även ta fram förslag och kostnader för nya basutställningar och arbeta fram nyckeltal för verksamheten, genomlysa ekonomin och tar fram förslag och idéer kring Akvariets framtida inriktning.

Fotnot:
Utredningen ”Sjöfartsmuseet i tiden” kan beställas hos kulturförvaltningen