Sjöfartsmuseets akvarium genomgår just nu en besvärlig tid. Akvarieskötseln måste anpassas till ny svensk djurparkslagstiftning efter ett direktiv från EU. Detta har bland annat fått till konsekvens att fyra nya hajar inte kan visas för besökarna.

52F8.jpg
Sjöfartsmuseets akvarium invigdes till den stora Jubileumsutställningen 1923. Det är Sveriges äldsta fungerande publika akvarium och faktiskt världens äldsta fungerande kallvattensakvarium, med möjlighet att visa nordiska fiskar.

Under hösten 2002 tvingades man stänga den populära tropiska avdelningen, och djuren där fick flytta.

Många nya krav

Nu har reglerna skärpts ytterligare, i ett slag. EU har i ett särskilt djurparksdirektiv ålagt medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning införa en rad bestämmelser som ska reglera djurhållning.

För att få tillstånd att visa djur måste man uppfylla en lång rad krav angående själva akvariet och övriga utrymmen.

Läs mer om hajarna på Sjöfartsmuseet i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag den 8 november.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)