Videokonstnär följde med ombord. Jobbet som sjöman är inte så romantiskt och spännande längre. Ofta har de inte ens tid att gå i land i hamnarna. På onsdag öppnar Sjöfartsmuseet en utställning om det isolerade sjömanslivet.

Konstnären Stina Östberg har skapat utställningen efter att ha följt livet ombord på oljetankern Furenäs under två veckor. Hon var med på sträckan Gävle-Gdansk-Amsterdam-Rotterdam och filmade den svensk-filippinska besättningens vardag.

Mytomspunnen yrkesgrupp
I utställningen skildrar hon livet ombord och kommenterar sjömännens livssituation, dels i en videoinstallation bestående av tre stora projektioner och dels i två collage av träsnitt.

Fartyget har internationell besättning med olika anställningsvillkor. Vissa arbetar flera månader utan semester, andra är ute i sex veckor för att sedan vara lediga lika länge. Den isolerade platsen och de olika livssituationerna präglar tillvaron ombord på många olika vis.

Stina Östberg säger själv i en kommentar att hon ägnat sig åt en mytomspunnen yrkesgrupp och arbetsplats.

– Förutom att arbetarnas dagliga rutiner på båten talar om ett förlopp utan slut, är min närvaro på båten en resa.

Svart hav och melankoli
– Precis som det filmade materialet är en transport i tid och rum gestaltar bilderna ett tillstånd, en rytm, besättningsmännens liv och räkning av dagar och nätter fram till nästa avmönstring.

Stina Östberg konstaterar att hon fått göra en avvägning av hur ett dokumentärt material skulle behandlas, samtidigt som hon ville återskapa ett tillstånd hon själv upplevde under resan.

– I den slutgiltiga gestaltningen har jag vävt ihop min bild av platsen och sjömännen med upplevelsen av en färd i vintermörker, svart hav och melankoli.