Konstinstallationer inför Göteborgs 400-årsjubileum. Ett knallgult torn bland höstlöven i Skogome och ett hav av liljor på Härlanda fängelses gamla rastgård. Projektet Land art är konst som tar avstamp i landskapet. Som en del av stadens 400-årsjubileum lyfter sju verk fram grönområden i hela Göteborg.

I Skogome på norra Hisingen ligger naturområdet Hökälla. På en kulle bland lövkronor i höstens alla färger och i sällskap med sällsynta fågelarter står ett gult, tolv meter högt torn.

7784.jpg‒ Det är ett utsiktstorn där man även kan se det som inte går att se ‒ tiden, säger konstnären Jens Thomas Ivarsson och blickar ut över landskapet från tornets topp.

Väster ut syns Lilla Bommen och staden, öster ut syns naturen och landskapet. Jens Thomas Ivarsson kallar sitt verk ”Nuet” och förklarar att det markerar en skärningspunkt mellan framtiden och det förgångna.

Samarbete med stadsdelarna
”Nuet” är ett av sju konstverk i projektet Land Art. Med offentlig konst som tar avstamp i platsen lyfts gröna och lite bortglömda områden fram på sju olika platser runt om i Göteborg.

‒ Varje stadsdel har själva fått välja vilket ställe de tycker behöver lite extra omsorg och uppmärksamhet genom ett konstverk, säger Cecilia Liljedahl, projektledare på Göteborg & co.

I rastgården intill Härlandas gamla fängelse bökar fem hängbukssvin i en grå, fuktig oktoberluft. Deras jobb är att förbereda jorden till våren då rastgården kommer förvandlas till en Liljegård.

3488_2.jpg
‒ De ska bli över 3000 liljor i olika höjder och färger och dofta fantastiskt här, berättar blomsterkonstnären Tage Andersson som lånar ut sina egna svin till projektet.

Konst i närmiljön
Land Art är en del av stadens satsningar på gröna områden inför 400-årsjubileet. Andra platser som får offentlig konst är bland annat Lärjeåns dalgång, Tynnered och Torslanda. Till skillnad från förra årets projekt Green World då många av stadens parker fick offentliga installationer vill man nu komma ut ur stadskärnan.

‒ I de centrala delarna finns redan många verk och vi vill att fler ska få uppleva konst i sin närmiljö, säger Cecilia Liljedahl.

Målgruppen är i första hand de boende och i andra hand besökare. I Skogome har Jens Thomas Ivarsson fått många reaktioner från de som blivit granne med hans torn.

‒ Några få är lyriska och några få är kritiska och det allra flesta är positiva och stolta. Många berättar att de aldrig varit på denna plats. Förrän nu ‒ då de upptäcker naturområdet.

I Härlanda får hängbukssvinen dagens besök från en grupp förskolebarn. Besvikna konstaterar de att även djuren föredrar sina två skyddande bon framför isiga höstvindar. De bestämmer sig för att komma tillbaka nästa vecka. Och till våren, då liljorna tar över rastgården.

6ABE.jpg

Touchstones av Monika Gora vid Lärjeåns dalgång. Foto: Markus Holm