Komplicerad lösning. Om allt går som planerat finns det en hiss i Skansen Kronan lagom till Göteborgs 400-årsjubileum i sommar. Hissen ska placeras i byggnadens befintliga yttermur och arbetet pågår just nu för fullt. "Det är ett komplext projekt", säger Dan Andersson, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.

Skansen Kronan är ett av Göteborgs främsta landmärken. Nu ska den gamla fästningen från 1600-talet moderniseras genom att tillgängliggöras med en hiss. Tankarna har funnits länge. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne och Statens fastighetsverk har ett uppdrag att tillgängliggöra det.

– Skansen Kronan har en liten plattformshiss på utsidan av byggnaden som inte har funkat särskilt bra, utan mest fungerat som hiss för varor under senare år. Med hjälp av arkitekter började Statens fastighetsverk att skissa på olika lösningar och runt 2017-2018 landade man i den här lösningen som innebär att både byggnadens siluett och rumslighet behålls intakt, berättar Dan Andersson.

Borrar uppifrån och ner

Det är slottsarkitekten Mikael Nädele och hans grupp som har arbetat fram idén och utförandet. Lösningen handlar om en hiss i byggnadens befintliga fyra–fem meter tjocka yttermur, och i höstas sattes hackan i väggen. Tunneln genom muren, där entrén ska vara, är gjord och nu fortsätter arbetet med själva hisschaktet.

– Vi kommer att borra uppifrån och ner. Det blir fyra hål – ett i varje hörn av schaktet – och i dem sätter vi ner stålstolpar. När de står på plats svetsar vi på en stålram så att pinnarna binds ihop. Allteftersom vi tar oss ner i schaktet sätts nya stålramar, och till slut står bara smidesstommen kvar, förklarar Dan Andersson, som inte hymlar om att det är ett komplicerat projekt.

– Ungefär samma lösning har gjorts i Kronhuset. Det komplexa är väl egentligen att såga fram de här öppningarna när man inte vet hur stark muren är. Skansen Kronan visade sig vara stark och välmurad. Byggnaden har haft ett tak under alla år och inte blivit försvagad av väder och vind.

Kan dra ut på tiden

När schaktet är klart ska hissen sättas på plats. Förhoppningen är att det sker framåt sommaren, men tidsplanen är tajt och risken är att det drar ut på tiden.

– Det ska i alla fall vara klart i år, säger Dan Andersson.

Projektet ingår i Statens fastighetsverks och Göteborgs Stads gemensamma utvecklingsplan ”Den befästa staden Göteborg”, som totalt omfattar tio av stadens 1600-talsmiljöer, däribland Skansen Lejonet. Men någon hiss där är ännu inte planerad, berättar Dan Andersson.

– Det finns en efterfrågan, både från allmänhet och verksamhet och det är inte omöjligt att det sker på sikt. Nu pågår bygget av Västlänken i området så mycket är oklart. Vi måste se hur bygget påverkar Lejonet och om murarna står kvar i samma skick.

Hela berget snyggas till

Samtidigt som arbetet med hissen i Skansen Kronan pågår får hela Skansberget ett ansiktslyft. Park- och naturförvaltningen rustar bland annat upp gångar, belysning, grindar och entrén från Risåsgatan.

– Dessutom tittar vi gemensamt på hur vi skulle kunna göra med växtligheten på Skansberget så att det inte växer igen.