Ståtliga rester av 1700-talet. Skärvor av tre, kanske fyra, ståtliga kakelugnar från 1700-talet. De fynden har arkeologer gjort på innergården till Stadshuset vid Gustaf Adolfs Torg. Tanken är att försöka pussla ihop en hel ugn.

– Den vi har hittat mest delar av är en svartglaserad kakelugn från tidigt 1700-tal, säger Tom Wennberg, arkeolog och antikvarie på kulturförvaltningen.

– Förhoppningen är att hitta i alla fall en av kakelugnarna intakt här och kunna rekonstruera den. Om det nu går, vi jobbar på det i alla fall.

Brand 1746
Innergården till Stadshuset, granne med Börsen vid Gustaf Adolfs Torg, är sedan en tid avstängd. Här ska det grundförstärkas och byggas om rejält.
Svartglaserad kakelugn

Men först får arkeologerna en chans att hitta spännande saker från Göteborgs förflutna. Och på 80-100 cm djup under innergårdens stenläggning hittade man alltså mängder av delar från kakelugnar.

– Arbetshypotesen är att de har suttit i Stadshusets föregångare, det gamla stadshuset som byggdes runt 1703-1704 och brann ner 1746, säger Tom Wennberg.

– Inför bygget av det nya stadshuset rev man nog ut kakelugnar och annat innan man jämnade det gamla huset med marken och då hamnade de sönderslagna kakelugnarna på innergården. Den teorin stämmer i alla fall bra med andra fynd vi har gjort.

Kan vara tidig Rörstrand
Förutom den svartglaserade kakelugnen har Tom Wennberg och hans kollegor hittat många skärvor av en gul, stänkmålad kakelugn.

– Här finns också en fajans-kakelugn, som vi inte har riktigt har koll på ännu. Men om det är en Rörstrand så är den mycket tidig i deras produktion, säger Tom Wennberg.

– Nu ska vi skicka runt fynden till experter och kolla i böckerna, det är spännande.

Utgrävningarna ska pågå i minst en vecka till, kanske två, beroende på vad man hittar.

Fler utgrävningar väntar
Byggnaderna Börsen, Stadshuset, Wenngrenska huset och Strömska huset ingår alla i det gamla kvarteret Högvakten och ska undersökas arkeologiskt i samband med den stora ombyggnaden.

– Nästa innergård vi tar oss an blir nog Wenngrenska huset, där kommunledningen höll till förut. Där ska innergården också sänkas och där kan det bli tal om att gräva fram äldre stenläggningar, säger Tom Wennberg.

Porslin

Resterna av en fajanskakelung, kanske en mycket tidig Rörstrand.