Ny utställning med udd. Gapahuk – rum för missbruk, kallar konstnärerna Meira Ahmemulic och Mari Lagerquist sin utställning om Göteborgs sex vindskydd som byggts för stadens missbrukare.Invigning: fredag kväll på Stadsmuseet, som en del av Kulturnatta.

Stadsmuseet har på senare år intresserat sig allt mer för stadsbyggnadsfrågor och stadsplanering. Hur bygger vi staden, för vem bygger vi den, och hur vårdar vi egentligen vår historia – frågor som ständigt återkommer i utställningar, debatter och föreläsningar.

Med nya utställningen Gapahuk tar museet ännu ett steg in i debatten om en stad tänkt och avsedd för alla.

– Vi vill gärna vara ett av alla forum som diskuterar staden och vi tycker ”Gapahuk – rum för missbruk”, ställer frågor som mycket väl passar in hos oss på Stadsmuseet, säger informatören Helena Joelsson Ekström.

Sedan ett par år har konstnären Marin Lagerquist regelbundet fotograferat de sex vindskydd som under senare år byggts för stadens missbrukare. Enkla byggnader som rests i samarbete mellan stadsdelsnämnder, polis och lokaltrafik.

Fotografierna presenteras tillsammans med citat som Meira Ahmemulic hämtat från intervjuer hon gjort med politiker och tjänstemän. Allt för att försöka förstå hur tankarna gick när skjulen byggdes. Konstnärerna kommer att finnas med när utställningen invigs kl 19 på fredagskvällen och museets besökare kan se utställningen på tredje våningen ända fram till 20 januari 2013.

Gapahuk är det norska ordet för vindskydd.