Visar skogens roll för uppvärmningen av Göteborg. Konstnären Jessica Lloyd-Jones från Wales har skapat den stora ljusprojektionen Forest fuel som nu kommer att lysa upp fasaden på Sävenäs kraftvärmeverk. Konstverket avtäcks ikväll torsdag 29 november i samband med att Sävenäs nya entrébyggnad invigs

– Jag ville skapa ett konstverk som kommunicerar skogens roll och betydelse för att upprätthålla Göteborgs energibehov, säger Jessica Lloyd-Jones

– Jag blev fascinerad över att askan från förbränningen av träflisen förs tillbaka till skogen för att återföra de näringsämnen som är nödvändiga för återplantering och återväxt av ny skog. Det representerar en unik cykel för förnybar energi, fortsätter hon.

Konstverket finansieras av så kallade enprocentsregeln, där alla Göteborgs Stads bolag och förvaltningar ska att avsätta en procent av den totala budgeten för ny- eller ombyggnadsprojekt till konst.