Ny utställning på Stadsmuseet. Vad händer när sju skolklasser och sju arkitektkontor möts och pratar om hur man vill bo i framtiden? På fredagen visas resultatet på Stadsmuseet i Göteborg, i utställningen ”Hemma på vår gata.”

Projektet är ett samarbete mellan sju arkitektbyråer och 140 barn från Kärraskolan och Hagaskolan, årskurs F–6. I en serie workshops förra året fick eleverna skriva och rita hur de skulle vilja bo och leva.

Tillsammans satte barnen ihop sina individuella bitar i stora kollage som utvecklades till hela stadsdelar. Kollagen presenterades för arkitekter som i dialog med eleverna tolkade boendevisionerna i modell, ord och bild.

Pågår till 27 april
Utställningen visar nu de stora kollagen av skolklasserna och modeller med text och bilder av arkitekterna.

Här kan besökarna även delta i workshops och rita sina egna visioner som blir en del av utställningen, eller delta i museilektioner och i ett avslutande seminarium om dialog i planering, byggande och förvaltning.

Invigningen sker på fredag 14 mars kl 16, med popcorn, dryck och godis. Utställningen visas till och med 27 april 2014 .