Historisk teaterplats ska locka ny publik. En man i hög hatt, en kvinna bakom en stor bok och en tjej med ett plakat. Det är några av motiven på tre nya skulpturer i Lorensbergsparken som vänder sig till barn och unga.

Tre olika karaktärer har flyttat in på Lorensbergsbergsparken. De ska hjälpa till att bjuda in barn och unga till parken som även ska bli lekvänlig. För att tilltala en yngre publik är skulpturerna gjorda i mindre skala och placerade direkt på marken.

‒ Förutom att titta på dem så får man också lust att känna på dem. Skulpturerna har många olika former och ytan varierar, säger landskapsarkitekt Helen Svenstam på Park- och naturförvaltningen.

Att verken stimulerar flera sinnen är även viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Blinkning till platsen
Skulpturerna föreställer en engagerad tjej med plakat, en litteraturintresserad kvinna med en stor bok bakom sig och en man i hög hatt och frack. Boken anspelar på närheten till Stadsbiblioteket och mannen i hög hatt för tankarna till 1800-talets cirkusdirektörer, en referens till de nöjesetablissemang som funnits i Lorensbergsparken genom tiderna.

Verken har flera detaljer och ledtrådar som kan väcka nyfikenhet.

‒ Det ska bli spännande att se hur skulpturerna kommer att användas. De kan säkert väcka fantasi och uppmuntra barn och ungas egna historieskapande, säger Helen Svenstam.

Lorensbergsparken rustades upp 2015 och förutom skulpturen kommer parken i sommar även få inslag som lockar till lek. Målet är att Lotensbergsparken ska bli en inbjudande grön plats mitt i staden. När allt är på plats kommer den nygamla parken att invigas.

2AEA.jpg
Skulptur av Sara Nilsson i Lorensbergsparken Foto: Park-och naturförvaltningen