Klassiskt landmärke i Gamlestaden. Slakthusets 30 meter höga tegelskorsten har tornat upp sig över Gamlestaden i över 100 år. Nu gör Higab ett omfattande upprustningsarbete på skorstenen för att bevara byggnadens kulturhistoriska värde.

Slakthuset i Gamlestaden är ett betydelsefullt industriarv, och både entréområdet och skorstenen bedöms som särskilt välbevarade. Därför är det viktigt att arbetet utförs med både material och metoder som bevarar byggnadens kulturhistoriska värde.

– När vi rustar upp en gammal byggnad med ett speciellt historiskt värde som den här, anlitar vi alltid antikvarier som hjälper oss att ta fram en plan för upprustningsarbetet, säger Siman Jasim, projektchef för underhåll/lokalanpassning på Higab.

Patentskyddad teknik
Skorstenen som hörde till områdets ångpanne- och maskinhus är byggd med en patentskyddad konstruktion.

– Det är ett speciellt byggsätt som vi får ta hänsyn till i arbetet. Det är viktigt att renoveringen sker med försiktighet och att man använder rätt material, i det här fallet rätt typ av tegel och fog.

Bland annat ska hela skorstenen tvättas in- och utvändigt, fogas om och putsas på insidan. Dessutom ska järnband och skadade tegelstenar bytas ut.

Kulturhistoriskt värde
Eftersom Slakthuset är en kulturhistoriskt värdefull miljö bidrar länsstyrelsen med 450 000 kronor till projektet. Upprustningsarbetet beräknas att vara klart i juni 2019.

– Skorstenen är över 100 år gammal, och vi tror att skorstenen kommer vara en viktig del i Slakthusområdet även i framtiden. Vi hoppas att skorstenen ska hålla i minst 100 år till, säger Siman Jasim.