Utländska gäster som hälsar på släkt och vänner i Göteborg shoppar och besöker turistattraktioner precis som vanliga turister. Dessutom stannar de länge – i snitt 20 dagar. Nu finns pilotstudien som förser besöksnäringen med fakta om turisterna som glömts bort.

-Det finns en dold kommersiell möjlighet i släkt- och vänturismen. Men ingen i Norden, och inte heller i Storbritannien och Tyskland, har tidigare kartlagt hur den här typen av turism ser ut, säger Rosie Rothstein, internationell koordinator på Tillväxt Biskopsgården.

Det är EU-projektet Tillväxt Biskopsgården som ligger bakom pilotstudien och den baserar sig på 448 enkäter och 133 skriftliga intervjuer. Samtliga som svarat på frågorna tillhör värdfamiljen som får besök. 94 procent bor i Göteborg och knappt en fjärdedel i Biskopsgården.

Släktingarna är turister i Göteborg

Biskopsgården är en stadsdel där 34 procent av de boende är utrikesfödda.

– Det finns många berättelser och anekdoter om hur de får besök av släktingar och vänner som bor utomlands. Om hur stora familjefester samlar gäster från när och fjärran. För dessa personer är Sverige och Göteborg något spännande och exotiskt, men de har inte betraktats som turister av besöksnäringen, säger Rosie Rothstein.

Undersökningen visar att värdfamiljen i genomsnitt får 3,65 besök av släkt och vänner under en femårsperiod. Varje besök består i genomsnitt av två personer som stannar 20 dagar. Besökare från arabisktalande länder stannar längst, i snitt 32 dagar.

Vandrarhem i Biskopsgården önskas

De flesta övernattar hos värdfamiljen eftersom det ofta ses som en självklar del av gästfriheten.

-Men det är något som kan vara på väg att förändras. Undersökningen visar att var fjärde efterfrågar ett enklare boende i närheten, exempelvis vandrarhem. Förutsättningen är att det ligger i nära anslutning till värdfamiljens bostad. I Biskopsgården finns ännu inget sådant alternativ, säger Rosie Rothstein.

Besöken är flest under sommarmånaderna men det finns en topp även kring jul och nyår.

Umgänget med släkt och vänner är en viktig anledning att besöka Göteborg, men besökarna ägnar sig också åt helt vanliga turistaktiviteter. Åtta av tio shoppar och nästan lika många åker på sightseeing. En tredjedel solar och badar, lika många gör utflykter. En av fem besöker något museum.

Behov av turistinformation på flera språk

– Många efterfrågar bättre turistinformation. Både vad gäller öppettider och flerspråkighet. I Sverige är arabiska det tredje största språket, men det finns inga göteborgsguider på arabiska, säger Rosie Rothstein.

Snittbesökarna – 2 gäster som stannar 20 dagar – spenderar 11.000 kronor. Värdfamiljens konsumtion ökar med i genomsnitt 6.500 kronor per besök.

Rosie Rothstein tror att kartläggningen kan leda till att det uppstår nya företagsidéer som gynnar stadsdelar som Biskopsgården.

– Vandrarhem, restauranger, guidade turer på olika språk är några exempel. Ökat samarbete med invandrarföreningar för att förbättra Göteborg som turistmål ett annat, säger Rosie Rothstein.

Näringsdepartementet kommer också få ett exemplar av rapporten, förhoppningen är att den ska bidra till turismutvecklingen även nationellt.