Trädgårdsföreningen renoverar lekytorna. Gungor för alla åldrar, rutschkanor, klätternät och ett lusthus med klängväxter. Dessutom nya träd och buskar med blommor och bär och vackra höstfärger. Det är något av det som utlovas när den välbesökta lekplatsen i Trädgårdsföreningen nu ska renoveras.

– Lekplatsen börjar bli sliten och är i behov av en renovering. Samtidigt satsar vi lite extra på den för att möta upp de ökade behoven av lekytor här i parken och i centrum. Den kommer också att vara bättre tillgänglighetsanpassad berättar Trädgårdsföreningens chef Mia Manfredsson.

Arbetet inleds på tisdagen med nertagning av dåliga träd.

– Träden måste tas ner eftersom de är extremt stressade på grund av kompakterad mark, dålig dränering samt på grund av angrepp av honungssvamp. Sedan 1989 års inventering har 25 träd gått förlorade i detta område på grund av dåliga markförhållanden, säger Mia Manfredsson.

Lekplatsen stängd under renoveringen
Istället kommer park- och naturförvaltningen att plantera drygt 30 nya träd runt lekplatsen. Det blir olika sorters bokar och lönnar, ekar och prydnadsapel, ett par kaskadpilar och några barrträd. Tanken är att återskapa den dunge som funnits på platsen tidigare och skapa en lekplats som är bättre anpassad till parken och dess historia.

Utformningen av lekplatsen och valet av nya träd och buskar har gjorts i samarbete med Länsstyrelsen. Under renoveringen kommer lekplatsen att vara avstängd, arbetet beräknas vara klart till midsommar.