Ny entré vid Linnéplatsen, bättre belysning, nytt barnens zoo, klättervägg och skateboardramp i Slottsskogen. Det är några av de förslag som park- och naturförvaltningen presenterade under onsdagen i en utvecklingsplan för parken. Göteborgarnas över hundra år gamla gröna oas i centrum behöver anpassas till nya tider. I ett förslag till utvecklingsplan för Slottsskogen föreslår park- och naturförvaltningen en rad förändringar. Förslagen ska avgöras av nämnden den 18 december.

Allt fler besökare kommer till Slottsskogen varje år, bland annat beroende på parkens centrala läge och den unika miljön. Men nya inslag som till exempel inlinesåkare och beachvolleyspelare gör att planeringen för Slottsskogen behöver ses över. Förslaget har en planeringsinriktning på 10 till 15 år framåt.Ny entréBland förslagen finns idéer om en ny entré från Linnéplatsen, som ska göra parkens ingång mera välkomnande. Huvudstråket genom parken föreslås få bättre belysning eftersom dessa områden används dygnet runt. Det ska öka tryggheten för besökarna.Ökat utbud för ungdomarPark- och naturförvaltningen vill göra Slottsskogen mer attraktiv för ungdomar genom en skateboardramp vid Bragebacken, en klättervägg som utgår från berget vid Plikta och en enkel scen där ungdomar kan framträda med egna program. Beachvolleyplanerna flyttas till ena änden av Söderlindska ängarna, mittemot fågelhuset och bangolfanläggningen flyttas till en plats norr om fågeldammarna, längs spårvägen.Lekplatserna ska också rustas upp. Bland annat får Plikta en vattenlek och en handikappanpasad toalettbyggnad med skötrum.För de lite äldre blir det fler bänkar och bord längs något av parkens huvudstråk. Barnens zooBarnens zoo ska förvandlas till en ”Barnens lantgård” som arbetar för att bevara de gamla nordiska husdjursraserna som gutefår, jämtlandsget, orusthöns och gotlandsruss. Nästa höst startar djur- och naturskolan i samarbete med Naturhistoriska museet och Botaniska trädgården. Barnens lantgård blir basen i denna verksamhet där barnen bland annat ska få lära sig att sköta djuren. Lantgården ska flyttas och föreslås istället ligga på en mer lättillgänglig plats i parken. DjurparkenSlottsskogen har idag ett av de rikaste bestånden av simfåglar i dammarna. Detta föreslås utvecklas än mer. Pingvinerna ska däremot flyttas till Borås djurpark. Men sälarna och de tropiska fåglarna blir kvar enligt förslaget. Även hjortar och älgarna försvinner eftersom dessa djur inte har en tillräckligt bra miljö i Slottsskogen.- Hjort och älg kräver till exempel större hägn och pingvinernas anläggning uppfyller inte de krav Jordbruksverket ställer, säger djurparksföreståndare Berndt Rhodin.