Slottsskogen vårstädas inför säsongen. I djurparken är aktiviteterna redan i full gång. Tidigt i tisdags morse släpptes flamingos ut. Nytt för i år är en bikupa där besökarna kan följa hur bina jobbar. En ny bangolfbana byggs också och beachvolleybollen flyttas till Azaleadalen.

Park- och naturnämndens beslut att utveckla djurparken kommer att synas i parken i vår. Insatserna är en del i en mer omfattande översyn av hela Slottsskogen som varje år besöks av tre miljoner människor.

30 kilo honung

Nästa vecka går det att besöka de två pelikanerna. De nyfödda pingvinerna är ännu för små men släpps i slutet av månaden, när det blivit lite varmare. I slutet av april öppnar Barnens Zoo och i början av juni kalvar kronhjortarna. Den nya bikupan kommer att placeras vid Vita Villan. Den uppförs i samarbete med Göteborgs Biodlarförening. Till hösten kommer bikupan att ge 30 kilo honung.

Ny minigolfbana

På gräsmattan vid fågeldammen, i närheten av Linnéplatsen, ska det byggas en ny bangolfanläggning. Tidigare låg bangolfen i den kuperade terrängen i närheten av Tropikhuset. Framöver kommer en servering att öppnas i anslutning till de nya banorna med altan i söderläge, mot fågeldammen.

Volleyboll i Azaleadalen

Beachvolleybanorna, som provisoriskt legat i närheten av Linnéplatsen, flyttas till de stora ängarna vid Azaleadalen.

I Azaleadalen påbörjas en uppröjning. Stigar röjs och buskar beskärs så att azaleorna får tillräckligt med ljus. Nya Azaleor kommer också att planteras.

Under april byggs en ny rutschbana vid lekplatsen på Plikta, i närheten av Åhemmet. Det kommer att bli fler bänkar i parken, både på välbesökta platser och längs brantare gångvägar. Att det är rent och snyggt i parken är viktigt, därför kommer också nya papperskorgar att sättas upp.