Gotlandsruss, gutefår, säl och älg är några av de djur som blir kvar när Slottsskogens djurpark riktar in sig på nordiska tama och vilda djur. Däremot kommer alla tropiska fåglar, förutom pingvinerna, att tas bort nästa år.

– Med en inriktning mot nordiska djurarter följer vi den tradition som Slottsskogen haft sedan djurparken anlades 1901, säger Per Åberg, chef för Slottsskogen.

Däremot kommer inte de tropiska fåglarna, som pelikaner, flamingor och fåglarna i fågelhuset, att finnas kvar.

Pingvinerna blir kvar

Att de tropiska fåglarna tas bort beror dels på att de inte är nordiska djur och dels på att det är dyrt att hålla fåglar eftersom det är höga uppvärmningskostnader för Fågelhuset.

– Genom den här förändringen minskare vi kostnaderna för djurparken med nästan en miljon, säger Per Åberg.

Han poängterar dock att djurparken kommer att behålla pingvinerna, eftersom de är en hotad art.
Slottsskogen har redan börjat undersöka möjligheterna att slussa ut parkens fåglar till andra djurparker och uppfödare. Det kan dock bli svårt att omplacera alla eftersom det är få djurparker som håller fåglar idag.

Förändringen ett förslag i nämndens budget

Redan i december 2008 gav park- och naturnämnden förvaltningen i uppdrag att se över djurparkens framtida inriktning och i och med arbetet med 2010 års budget har detta arbete påskyndats. Att inrikta djurparken mot nordiska djurarter är en del i det budgetförslag som förvaltningen presenterat för nämnden. Beslut tas på park- och naturnämndens sammanträde 28 oktober.

Satsar mer på undervisning

Men nästa år består inte bara av neddragningar för Slottsskogens del. I budgetförslaget står också att man vill bygga om Barnens zoo för att underlätta utvecklingen av den pedagogiska verksamheten.
– Undervisning och kunskapsförmedling blir en allt viktigare uppgift för djurparkerna. Och vi som arbetar med Slottsskogens djurpark är måna om att hänga med i den utvecklingen, säger Per Åberg.