Hör hur vattnet porlar och se hur något rör sig mellan träden… På söndag 9 november, är det dags för invigning av Slottsskogens nya vattenled, den första etappen av ett större vattenprojekt i parken. Invigare på familjedagen är Göran Johansson och Viveca Lärn. En och annan sagofigur lär också dyka upp. I en skog med vatten finns plats för mystik.

Den nya vattenleden börjar i en ravin i berget uppe på kullen av Säldammsbacken och löper nerför backen mot Stora Dammen. Partiet är ett av parkens vackraste som nu blivit ännu vackrare med dammar, blanka vattenspeglar, vattentrappor och små vattenfall.

I sluttningen ovanför Alpdammen har två nya dammar anlagts med vattenväxter och buskar längs kanterna. Granitmurar skiljer de båda dammarna åt.

Via en vattentrappa med små vattenfall leds vattnet från de nya dammarna ner till Alpdammen som vidgats och fått en högre vattennivå. Det som förut var en stor gyttjepöl har idag blivit en damm med friskt vatten.

På sin färd från Alpdammen rinner vattnet i en kulvert nedför backen till Stora Dammen. Ett pumphus vid dammens sydsida pumpar sedan upp vattnet till de nya dammarna igen.

Vattenvägar knyts ihop

Park- och naturförvaltningen ansvarar för vattenprojektet. Anläggandet av dammar och utgrävningarna har Skanska stått för.

– Det har blivit lyckat. Människor som passerat förbi när vi arbetat har också uttryckt sin uppskattning, både av den estetiska utformningen och det jobb vi gjort, säger Johan Olander, projektchef på Skanska.

Dammarna med vattentrappor är den första av två etapper i ett EU-projekt som sträcker sig över en större del av parken. Den andra etappen, som ska vara klar under 2004, påbörjas i skiftet november/december.

Då grävs det för att leda vattnet från Stora Dammen längs den torrlagda vattenfåran utmed spårvagnsspåret till Fågeldammen vid Linnéplatsen. Därefter kommer vattnet att pumpas upp till Lilla Dammen för att sedan rinna i en slingrande bäck längs den stora gräsplanen tillbaka till Stora Dammen. Cirkeln är sluten i ett nytt och större vattensystem.

Tidlöst och miljövänligt

Men nya dammar och vattendrag handlar inte enbart om försköning. Minst lika viktigt är att få ett renare och friskare vatten, något som gör att djur- och växtliv, men också vi människor mår bra och trivs.

– Insatserna är efterlängtade. Slottsskogens dammar har under lång tid fått sitt enda tillskott från regn och snö, vilket ger ett grumligt och smutsigt vatten, berättar Jakob Andreasson vid park- och naturförvaltningen.

– Porlande vatten i cirkulerande vattensystem är ett bra sätt att förvalta ett kultur- och naturarv, i parken menar han. Vattenprojektet, som till hälften finansieras av EU:s utvecklingsfond för Nordsjöregionen, är ett samarbete kring vatten mellan flera städer runt Nordsjön.

Programmet:

• Arrangemanget börjar klockan 13 vid Säldammsbacken och avslutas ca klockan 16.
• Med teknikens hjälp läggs trolska dimridåer över de nya dammarna och du hälsas välkommen in i sagans värld. Näcken finns på plats och sagofigurer från Regnbågsfolket smyger fram ur skogen.
• Invigningstal av kommunalrådet Göran Johansson.Viveca Lärn läser en saga och regnbågsfolket rör sig kring dammarna och lockar med upptåg för stora och små barn.
• Internationella Vetenskapsfestivalen lär ut hur man tillverkar glass av flytande kväve.
• Lektioner i fågelholksbygge – varför inte bygga en holk till pappa, det är ju fars dag! • Säl- och pingvinmatning med djurvårdare planeras till kl. 14.00.
• Korvgrillning i en riktig samekåta. Alla barn bjuds på varm saft! Första delen av Slottsskogens nya vattenvärld invigs i morgon.