Kan återfå sina ursprungliga färger. Under året kommer Slottsskogsvallen att rustas upp på flera sätt. Lagom till 400 års-jubileet nästa år är planen att Slottsskogsvallen ska återfå sina ursprungsfärger koboltblått och gråbeige, och dessutom ska entréparken få ett rejält ansiktslyft.

Eftersom det inte finns några färgbilder från Slottsskogsvallens tidigaste år har idrotts- och föreningsförvaltningen tagit hjälp av en byggnadsantikvarie, som har kommit fram till att den ursprungliga färgsättningen troligen var en kombination av koboltblått och ljust gråbeige.

I dagarna ska förvaltningen skicka in en bygglovsansökan för att måla om Slottsskogsvallen i de nygamla färgerna.

Mycket har redan gjorts
– Det är ett spännande arbete och det ska bli väldigt roligt att se det i färdigt skick, säger idrotts- och föreningsförvaltningens fastighetschef Ann-Charlotte Hellman.

De senaste åren har flera insatser redan gjorts för att rusta upp Slottsskogsvallen. En ursprunglig mur med smidesstaket runt vallen har renoverats, domartornet har byggts om och Dalenplanerna i närheten har rustats upp. Vid Dalenplanerna har också ett nytt utegym anlagts.

Paviljong med spegeltak
Under 2020 kommer också Slottsskogsvallens entrépark mot Margretebergsgatan få ett rejält ansiktslyft, berättar Ann-Charlotte Hellman. Bland annat i form av en aktivitetsyta med ett stort spegeltak, som ingår i det vinnande bidraget i en arkitekttävling om entréparkens utformning som hölls 2018.

– Den blir en av huvuddelarna i entréparken, och en möjlighet till spontanaktivitet. Vi kommer också bland annat att återställa en damm vid ingången till vallen och rusta upp boulebanor, gräsytor och grusplaner, säger hon.

Renoveringen av Slottsskogsvallen planeras att bli klar till 2021.