Arkitekter får tävla med förslag. Slottskogsvallens entrépark ska utvecklas och rustas upp. Tanken är att det ska bli ett område för aktivitet och rörelse. Nu inleds en arkitekttävling och vid årsskiftet ska göteborgarna få tycka till om tävlingsbidragen.

Sedan några år tillbaka pågår en upprustning av området runt Slottsskogsvallen inför stadens 400-årsjubileum år 2021. Dalen – grusplanerna på andra sidan vägen – har gjorts om. Grusytorna finns kvar, men det är inte länge några fotbollsplaner, utan ska kunna fungera mer som ett evenemangsområde.

Park för spontanidrott
– I september invigs också ett stort utegym på platsen, i hörnet mot Slottsskogen, säger Axel Peterson, projektledare på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Nu är det dags för området utanför Slottsskogsvallens entré med omkringliggande skogsbeklädda kullar att rustas upp och utvecklas.

– Grundtanken är att det ska vara en park för spontanidrott och aktivitet.

Parken har ett högt kulturhistorisk värde. Här har tidigare funnits dansrestaurang, bollplaner och flera andra akitivtetsytor. Just nu finns mountainbike-banor och boulebanor.

– De gamla bollplanerna fungerar nu som parkering och dansrestaurangen är borta. Nu behöver vi rusta upp och skapa nya inslag.

Fyra arkitektförslag ska väljas ut
Syftet med tävlingen är att få in många nya förslag på hur området kan utvecklas till en aktivitetspark samtidigt som naturen och det kulturhistoriska värdet behålls.

– Det ska vara en attraktiv park där det ska vara roligt att vara och bra för dem som vill vara fysiskt aktiva, säger Axel Peterson.

Fram till 25 september får arkitekter lämna in en intresseanmälan att medverka i tävlingen. Fyra stycken kommer att väljas ut. De får fram till jul på sig att jobba med sina bidrag. Vid årsskiftet kommer förslagen att ställas ut så att göteborgarna får möjlighet att tycka till. I februari meddelar juryn, som bland annat består av representanter från Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter, det vinnande förslaget.

– De vinner på en bärande idé men det är absolut inte färdigritat. Fram till sommaren 2018 får vi ett färdigt förslag och möjlig byggstart är efter sommaren.