Fortfarande är det flest kvinnor som söker kulturstipendiet "En snabb slant". Samtidigt går de flesta stipendierna till olika musikrelaterade arrangemang. Nu finns nya pengar, sammanlagt en miljon kronor, att söka till olika kulturarrangemang under 2010.

Kulturstipendiet ”En snabb slant” riktar sig till unga amatörer inom kulturområdet som vill söka pengar för att kunna visa upp vad de åstadkommit inom olika konstformer. Det handlar om olika utåtriktade projekt och den som söker måste vara mellan 18 och 25 år.

70 ansökningar beviljades 2009

Under 2009 kom det in 126 ansökningar. 70 av dem beviljades belopp på mellan 2.000 och 20.000 kronor. Främst gällde det konserter av olika slag, men även teater- och dansprojekt är vanliga.

− Framför allt ökar dansområdet. Allt fler vill ordna battles, alltså danstävlingar i hiphop och andra dansstilar, säger Chinaski Nymark, som handlägger ”En snabb slant”.

Ansökningar från hela staden

De flesta arrangemang äger rum i Linnéstaden, Centrum eller Härlanda – eftersom det är där flera av stadens konsert- och teaterscener finns. Men de som söker stipendiet kommer från hela staden.

− Förr kom störst andel stipendieansökningarna från Majorna, men nu har det blivit mer utspritt över hela Göteborg, säger Chinaski Nymark.

Flest sökande över 20 år

Den vanligaste orsaken till att en stipendieansökan avslås är att den som söker inte är folkbokförd i Göteborg. I andra fall kan det handla om att projektet inte är tillräckligt publikt. Man kan till exempel inte söka pengar för att göra film eller skriva en bok.

Liksom tidigare år är det flest kvinnor som söker. Även om det i år är något fler män än tidigare. Den som söker måste vara över 18 år, men de flesta är mellan 20 och 24 år gamla.

Försöker bredda marknadsföringen

”En snabb slant” har funnits sedan 2007 och antalet sökande ökar för varje år. Än så länge har dock inte hela pengapotten utnyttjats under något av de år som stipendiet har funnits. 2009 användes ungefär 600.000 kronor av den beviljade miljonen.

De som jobbar med ”En snabb slant” söker ständigt nya vägar för att nå ut med information om stipendiet.

− I höstas tryckte vi upp gratisvykort och gjorde en omfattande satsning på internet via Djungeltrumman. Vi har även en facebook-grupp, säger Chinaski Nymark.

Kan få svar på en vecka

Hur snabb är en snabb slant?

− Om man har tur, ansökan är rätt ifylld och den skickas i början av veckan finns chansen att man har svaret i brevlådan på en vecka. I värsta fall kan det dröja upp till en månad, i de fall där kompletteringar krävs, säger Chinaski Nymark.