Unga kvinnor mellan 22 och 25 år i Majorna, Biskopsgården och Lundby har varit flitigast i att söka kulturstipendiet "En snabb slant", visar en utvärdering. I år finns en miljon kronor att söka och nu ska marknadsföringen av stödet bli bättre, bland annat med en egen grupp på Facebook.

”En snabb slant” infördes 2007 och är ett stipendium på mellan 2.000 och 20.000 kr som kan sökas av unga amatörer (18-25 år) som vill visa upp vad man gjort inom bildkonst, konsthantverk, foto, musik, dans, teater eller litteratur.

62 beviljade ansökningar förra året

De enda kraven är att arrangemanget är öppet för allmänheten, äger rum i Göteborgs kommun och att den sökande är folkbokförd där.

Utvärderingen visar att det kom in 66 ansökningar under 2007, av vilka 42 beviljades. Under 2008 kom 111 ansökningar, varav 62 fick ja.

Majoriteten av de sökande är unga kvinnor, oftast boende i Majorna. De vanligaste konstområden som fått stöd är musik, teater samt gränsöverskridande konstformer och de flesta projekten har ägt rum i Centrum, Linnéstaden, Majorna, Kortedala och Örgryte.

Det konstnärliga ska vara huvudsaken

Kulturnämnden fick utvärderingen redovisad på tisdagen och godkände samtidigt en del justeringar i riktlinjerna för det fortsatta stödet. Till exempel ska pengar inte kunna gå till film- eller medieproduktion. Under 2008 kom åtta sådana ansökningar in och samtliga fick avslag, nu sägs det rakt ut i riktlinjerna att stöd inte ges till filmproduktion.

– Man ska fortfarande kunna få stödet för att visa sin film i Göteborg, men inte till själva produktionen, som ju oftast är väldigt dyr, vare sig man är amatör eller proffs. Där måste vi hänvisa till Film i Väst, säger Kerste Broberg, enhetschef på kulturförvaltningen.

Dessutom poängteras nu att stödet inte kan gå till partipolitisk verksamhet, vilket uppenbarligen några trott och skickat in ansökningar – som fått avslag.

– Det överordnade måste vara att man vill göra ett kulturprojekt där det konstnärliga – inte politiken – är huvudsaken, säger Kerste Broberg.

”Vi ser att söktrycket ökar”

Ända sedan stödet infördes har det funnits en miljon kronor att söka , så blir det alltså även i år. För 2010 är inga beslut tagna ännu. Under 2007 användes 286.000 kr av stödet och under 2008 delades 449.000 kr ut.

– Det här är en stödform som håller på att etablera sig, det tar tid att informera och nå ut. Men vi ser att söktrycket ökar och att mer och mer av de avsatta pengarna används, säger Kerste Broberg.

Utvärderingen visar att de flesta sökande får information om stödet genom personer i sin närhet eller via Internet. Rapporten diskuterar flera sätt att utveckla marknadsföring och information, till exempel en egen hemsida eller en databas som innehåller samtliga sökande och projekt.

De åldersgrupper som ”En snabb slant” riktar sig mot är ofta aktiva på Facebook och där har en grupp redan bildats, med siktet att fungera som ett forum där sökande kan utbyta erfarenheter och där tidigare ansökningar och projekt kan läggas ut.