Populär naturstig under vattenytan. Förra sommaren var det premiär för Göteborgs första snorklingsled vid Prinsessviken på Stora Amundön. På söndag 16 juni återinvigs den 200 meter långa leden där man kan se och läsa om det spännande växt- och djurlivet i havsviken.

Ålgräsrosor, strandkrabbor och hjärtmusslor. Med cyklop och snorkel är det lätt att komma livet under vattenytan nära och den som följer snorklingsleden får dessutom information om växterna och djuren.

Tio skyltar har placerats på havsbotten längs den 200 meter långa leden vid Stora Amundön – från grunt vatten till två och en halv meters djup

– Längre fram i sommaren kommer ytterligare två skyltar, men än så länge ser leden ut precis som förra sommaren, säger Anette Wigeborn-Bergström på park- och naturförvaltningen.

Uppskattad naturguide
Att Göteborgs första snorklingsled placerats vid just Stora Amundön är ingen slump. Förutom att området är lämpligt ur tillgänglighetssynpunkt är det också marinbiologiskt intressant.

Premiärsäsongen visade också att göteborgarnas intresse för naturstigar under vattnet är stort.

– Snorklingsleden var jätteuppskattad, trots att det var en dålig sommar vädermässigt. Vi har fått förfrågningar och tips om fler snorklingsleder, men avvaktar lite. Vi vill ha i gång den här ett par år först, men det skulle vara roligt att så småningom utöka till fler ställen, säger Anette Wigeborn-Bergström.

Diskborste för algerna
Hittills har det enda problemet varit att skyltarna snabbt blir oläsliga av alger och havstulpaner. Därför finns en diskborste fäst vid varje skylt.

– Vi har också haft problem med att fiskekrokar fastnat i linan som märker ut leden. Men det problemet minskar sommartid när vi lägger ut bojar så sträckan även syns ovanför vattenytan, säger Anette Wigeborn-Bergström.

Återinvigning 16 juni
Årets invigning av snorklingsleden vid Stora Amundön sker söndagen den 16 juni mellan klockan 11 och 14. Då kommer Sjöfartsmuseet med sin klapptank och plockar upp djur och växter från botten.

– Det är också fritt fram att snorkla i leden, och för alla landkrabbor blir det poängpromenad på land, säger Anette Wigeborn-Bergström.