Svenska designgruppen Front får Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010. Front, som består av Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren, skapar till synes omöjlig design som trotsar naturlagarna.

Innovation och nyskapande är några av priskriterierna som stämmer väl in på årets pristagare. Prisnämndens motivering lyfter också fram att Fronts design skapas i samverkan med olika kompetenser: Hantverkarens och industriproducentens, men också mer oväntade som magikerns eller historikerns.

Gris som stomme till ett bord

Designgruppen verkar också i ett genuint samarbete där inga objekt eller idéer går att särskilja från kollektivet. Alla deltar i designprocessen, från idémöte till slutprodukt.
Förutom Horse lamp är Pig tray ett av Fronts mer välkända objekt. Det är en gris som utgör stommen till ett bord.

Torsten och Wanja Söderbergs pris delades ut första gången 1994 och medlen kommer från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Syftet med priset är att främja design, mode och konsthantverk i Norden.

Delas ut i november

Det är Röhsska museet som har uppdraget att dela ut priset. Förutom prissumman får pristagaren möjlighet att presentera sina arbeten i en separatutställning på museet från 6 november 2010 till januari 2011.

Priset delas ut i Göteborg den 5 november 2010.

60F0.jpg

Pig tray är ett annat av Fronts välkända objekt. Foto: Mikael Lammgård