Bygga kojor i miljövänligt material och med hjälp av en arkitekt. Det får ett 80-tal av Göteborgs mellanstadiebarn möjligheten att prova på i sommar. För första gången ordnas veckolånga dagläger på temat kojbygge på fyra olika platser runt om i staden.

Inspirationen är hämtad från Finland. Idén föddes förra sommaren när Göteborgs Stads kultursamordnare var på studieresa till Arkki, en finsk arkitekturskola för barn och ungdomar.

− Bland annat berättade de om läger med kojbyggen. Några av dem som var med på resan föreslog att vi kunde ordna samma sak i Göteborg. Så i sommar testar vi verksamheten i liten skala, säger Mie Svennberg, arkitekt och arkitekturkonsulent på kulturförvaltningen.

Läger i fyra väderstreck

Hon berättar att det blir ett kojbyggarläger i varje väderstreck. I Välen i väster, vid Bågskyttens ekohus i norr, Svartemosse på Hisingen och Stora torp i öster.

− Vi vill att barnen ska lära sig att ta in naturen och anpassa kojan till den plats man bygger på. Park- och naturförvaltningen kommer att köra ut byggmaterial, men man ska också använda det som finns på platsen. Är det strandnära kanske man kan hämta in till exempel vass och använda sig av det, säger Mie Svennberg.

Samarbete med scouterna

På varje läger kommer 15-20 barn att planera, skissa och bygga tillsammans med en arkitekt och en fritidsledare. Lägret pågår dagtid och varar en vecka i slutet av juni. Hur många kojor det blir eller hur de ska se ut bestäms på plats. Säkert är i alla fall att det blir mer knopar än spik.

− Vi samarbetar även med scouterna och av dem får barnen lära sig både knopar och knivhantering. Tanken är att vi bygger miljövänligt och att man ska lämna platsen i samma skick som den var när vi kom, säger Mie Svennberg.

− Men kanske blir kojorna så fina att vi vill att de ska vara kvar. Det är inte riktigt bestämt ännu, fortsätter hon.

Kan återkomma nästa år

Förhoppningar finns att verksamheten ska bli årligen återkommande och även växa så att fler barn än i år får möjligheten att delta i lägren.

I projektet samarbetar flera av stadens förvaltningar tillsammans med ideella föreningar.

Fotnot:
Mer information finns på kulturförvaltningens hemsida (se länk nedan)