Sara Rajabi.

Flera läger under sommaren. Hallå där Sara Rajabi, samordnare för de läger för HBTQAI+personer som Göteborgs Stad anordnat i sommar. Berätta om varför satsningen gjorts!

– Med hjälp av Sommarlovssatsningens pengar bestämde enhetscheferna för kultur- och fritidsförvaltningarna i de olika stadsdelarna att göra en gemensam satsning som riktade sig till barn och unga från sex år i hela staden.

Vad har ni haft för olika läger?
– Det blev fem stycken sammanlagt. Två dagsläger och tre övernattningsläger. Den här veckan pågår det sista. Det är i Ljungskile där deltagarna sover över i två nätter. Tidigare i sommar var det ett läger när vi besökte Stockholm Pride där vi bland annat träffade andra ungdomsorganisationer inom HBTQAI. Vi har även varit på stranden, paddlat och spelat volleyboll med mera. Det har handlar mycket om att få hänga och umgås.

Vilka har varit ledare?
– Olika personer som jobbar inom Göteborgs Stad, men även utanför, som själva är HBTQAI+personer eller jobbar med målgruppen. Det har varit viktigt att kvalitetssäkra den biten.

Har det varit många deltagare på lägren?
– Till och från – vi har haft deltagare på alla aktiviteter, men om det blir av nästa år kommer vi gå ut med information mycket tidigare. Vi fick projektet väldigt sent – i mitten av maj – så det är svårt att veta om vi har nått ut till alla. Det har varit ungdomar från hela staden och även från kranskommunerna.