Över 30.000 i publiken, fördelat på 1.168 arrangemang på 84 äldreboenden och träffpunkter i Göteborg. Det är facit för kulturförvaltningens program Speldags under första halvåret 2008. Men det kulturella utbudet för de äldre är ojämnt fördelat. Medan Örgryte hade 124 arrangemang anordnades bara tolv i Kärra-Rödbo, Torslanda och Södra Skärgården.

När inte människorna längre orkar komma ut och ta del av kulturutbudet, då kommer kulturen till de äldre. Så lyder devisen för Speldags, kulturförvaltningens snart 40-åriga engagemang för att erbjuda underhållning i form av framförallt sång och musik åt göteborgarna på äldreboenden, träffpunkter och vårdavdelningar.

1.900 arrangemang är målet för 2008, men en sammanställning över det första halvårets tillställningar visar att även om det totala målet troligen kommer att uppnås, så är fördelningen av dem över stadsdelarna väldigt ojämn.

Tio gånger fler tillfällen i Örgryte

I Kärra-Rödbo, med 203 platser på äldreboende första halvåret i år, hade Speldags tolv arrangemang på två olika spelplatser, med en total publik på 420 besök.

I Örgryte, som i och för sig har drygt dubbelt så många platser på äldreboende, 521 stycken, hölls mer än tio gånger så många arrangemang, på åtta olika spellatser och med totalt 3.303 besök.

– Äldreboenden, träffpunkter och vårdavdelningar kontaktar oss och anmäler sitt intresse för att ta del av Spelplats utbud. Men vi har också tät kontakt med stadsdelarna genom nätverket VOFF där stadsdelarnas kultursamordnare och kulturombud ingår. Kulturförvaltningen kommer att göra en kartläggning för att ta reda på hur stort behovet och efterfrågan egentligen är, säger Mia Björklund på Speldags.

Sociala aktiviteter prioriterat mål

Att äldres möjligheter att delta i sociala aktiviteter ska öka är ett prioriterat mål i kommunens budget. Kartläggningen som beräknas kunna ske under 2009 kan komma att ligga till grund för förändringar i Speldags verksamhet, som idag har sitt program förlagt till 44 veckor per år och innebär att Kulturförvaltningen i Göteborg bidrar med 80 procent av kostnaden för arrangemangen.