Premiär för hiphop. Aldrig har stadens Speldagsarrangemang för äldreboenden och träffpunkter haft så stor publik som under 2014. I år erbjuds kulturarrangemang på ännu fler scener. ”Det som uppskattas allra mest är ofta det man känner igen”, säger Nestor del Castillo som är Speldags samordnare på kulturförvaltningen.

Under året som gick kunde han räkna in 52 386 besökare på Speldags alla arrangemang – en ökning med cirka 600 jämfört med 2013. På 79 olika spelplatser gjordes det totalt 1879 framträdanden.

– Man kan aldrig överskatta äldres förmåga att uppskatta konst och kultur. När de själva har svårt att söka upp kulturen får vi se till att kulturen kommer till dom, säger Nestor del Castillo och fortsätter:

Heavy metal på önskelistan
– Det kommer hela tiden nya pensionärer. I fjol hade vi för första gången en akt med hip hop som gjorde stor stor succé, och bland årets önskemål finns både Beatles, Rolling Stones och Heavy metal.

Stadens traditionella Speldagsarrangemang och Sommarunderhållning är förstås högt uppskattade av sin stora publik, men utgör också en viktig försörjningskälla för många av Göteborgs frilansande musiker.