Medborgarbudget för ny park. Nu kan Hisingsbor och andra intresserade vara med och påverka hur en ny park i Flunsåsstråket ska se ut. För att förenkla idéinlämningen har stadsdelsförvaltningen Lundby och park- och naturförvaltningen tagit fram ett speciellt spel – Flunsåsspelet.

– Spelet är ett sätt att få in förslag och idéer från våra medborgare. Det går till så att deltagarna turas om att placera ut spelmarkörer på en spelplan föreställande parken. Markörerna står för olika aktiviteter och värden, som vila, grönytor, lek, motion och mötesplatser. De får hjälp av personal från park- och natur som berättar vad förslagen kostar och vilka regler som gäller, säger Sara Thornadtsson Chavarria, utvecklingsledare i stadsdelen Lundby.

4,8 miljoner att spela med
Spelet spelas, och synpunkterna samlas in, vid tre tillfällen i februari på Träffpunkt Wieselgrensgatan. Därefter sammanställer park- och natur alla idéerna till ett antal olika alternativ där medborgarna sedan får rösta fram sin favorit.

Omröstningen sker både digitalt på webben och fysiskt på olika platser i stadsdelen. Utbyggnaden av det vinnande förslaget kommer sedan att ske etappvis, och större delen av parken beräknas bli klar 2018.

Den så kallade medborgarbudgeten omfattar 4,8 miljoner kronor, som medborgarna får vara med och bestämma över. Man kommer inte kunna lägga förslag på detaljnivå utan det handlar om vilka funktioner man vill ha och ungefär var i parken ska placeras.

– Man kommer inte kunna säga ”jag vill ha en röd gunga som står precis här”, men man kan till exempel föreslå odlingslotter i en viss del av parken med bra solljus, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

Måste prioritera
SDF Lundby provar i ett treårigt projekt att använda medborgarbudget som ett sätt att öka stadsdelsbornas inflytande. Förra året gjordes ett första försök där ungdomar fick röst fram en aktivitet under höstlovet.

– Vi tror på metoden, där man möts och samtalar utifrån resurser. I och med att det finns en budget måste deltagarna prioritera och får en förståelse för att man kanske måste välja bort något annat.