Aktiviteter efter skoltid i Biskopsgården. Fler tjejer ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Det var målet med Tjejveckan som genomfördes i Biskopsgården före påskhelgen. Kpop, handboll och bakning var bara några av aktiviteterna som fanns att välja på.

Tjejveckan är en hälsofrämjande insats för tjejer i årskurs 4–9 som nyligen genomförts i Biskopsgården av Skola som arena och Lights on. Linn Helenesdotter är koordinator på Skola som arena och förklarar varför satsningen görs.

– Vi vill att fler tjejer deltar i aktiviteter efter skolan och får möjlighet till en aktiv fritid.
Det vi ser när vi för statistikk är att tjejer inte deltar i lika stor utsträckning som pojkar i våra ordinarie aktiviteter. På så sätt kom vi på idén att ha en tjejvecka, där vi ville erbjuda ett smörgåsbord av fysiska aktiviteter och kultur för att se vad som händer, säger hon.

Handboll i Sjumilahallen

Quiz på biblioteket, bakning på Orkanen och studiebesök för tjejer i årskurs 7 på Campus Lundby (Volvo) var några av aktiviteterna som genomfördes efter skoltid på Tjejveckan.

– På Campus Lundby fick tjejerna träffa anställda, ställa frågor, prova på att programmera och smycka bilar. Det är ett sätt att visa att det här kan man plugga till och jobba med. Ett lärande och roligt studiebesök helt enkelt, säger Linn Helenesdotter.

HP Warta har hållit handbollsträningar i Sjumilahallen varje dag under veckan och på Svartedalsskolan kunde den som ville vara med på Girlsgames – fysisk aktivitet med RFSISU.

– På Girlsgames gick det att testa på olika sporter, en introduktion.

Delaktighet och medskapande

Tjejveckan innebar också delaktighet och medskapande där de som ville fick hålla i aktiviteter. Spa var ett av önskemålet. Dans ett annat. Alva Fahlström går i nian på Ryaskolan och höll i en dansworkshop i Kpop för yngre tjejer mellan 10 och 13 år. Runt åtta tjejer deltog.

– Det gick jättebra. Det är ett sätt att visa att det finns andra sätt att vara fysiskt aktiv på än de traditionella sporterna, säger hon.

Varför tycker du det är bra med en tjejvecka?

– För att vi ska kunna bygga varandras självkänsla. Det bidrar också till att vi lär känna varandra över åldersgränserna på skolan och känner oss mer trygga med varandra.

Tanken är att tjejveckan återvänder och att innehållet utvecklas och breddas till kommande år.

– Det har varit bra uppslutning på aktiviteterna. Glada och nöjda tjejer som fått testa på saker de aldrig testat på tidigare. Det har lottats ut goodie-bags och biobiljetter. Vi är nöjda, säger Linn Helenesdotter.