Lätt att söka och hitta något att göra. Lovaktiviteter, medborgardialoger, lokala utställningar och arrangemang… För första gången finns nu Göteborgs Stads alla stora och små vardagsnära aktiviteter samlade på ett ställe. I det nya digitala kalendariet finns tusentals kalenderpunkter som går att söka fram på flera olika sätt.

Göteborgs Stads kalendarium hittar du här

Tidigare har det faktiskt inte funnits något samlat kalendarium för de mer vardagsnära aktiviteterna, berättar Niina Jurvelin, webbstrateg som varit med och utvecklat det nya kalendariet.

– Det närmaste var Göteborg & Co:s kalendarium som främst vänder sig till besökare. I övrigt har vi fått förlita oss på externa aktörer.

Går att söka på gratisaktiviteter
Nu finns aktiviteterna samlade på samma plats, allt som Göteborgs Stad arrangerar själv eller tillsammans med någon annan. Här finns till exempel både kultur- och naturaktiviteter, medborgardialog och öppna nämndmöten, såväl som hälsotekens och kulturhusens arrangemang, museernas program och fritidsgårdarnas lovaktiviteter. För att nämna några.

Eftersom det rör som om mer än 3 000 evenemang per termin, har det skapats goda möjligheter att söka och filtrera i kalendariet. Givetvis kan man söka på datum, men den som bara är intresserad av teater kan också filtrera utifrån evenemangstyp. Den som vill hitta något i närområdet kan söka utifrån plats. Den som vill se vad som händer för seniorer kan söka utifrån målgrupp. Därtill finns även en intelligent fritextsökning, som sorterar utifrån olika typer av träffar.

– En viktig funktion, som även var ett politiskt mål, är att man också ska kunna söka fram det som är gratis.

Ligger som öppen data, tillgänglig för alla
Förutom att aktiviteterna finns att läsa på ett ställe, så är de också inmatade digitalt på ett och samma ställe, i samma format. Den informationen är tillgänglig för vem som helst, som så kallad öppen data. Det innebär att även externa aktörer kan använda informationen om de vill sprida den i sina kanaler, eller skapa nya tjänster som appar.

– Det skulle vara jätteroligt att se vad deltagarna i det stora hacket på Nordic open data week skulle göra med den här informationen. Det är väldigt efterfrågad information, det vet vi sedan innan.

Läs mer om hackathon under Nordic open data week i artikeln som är länkad nedan.