Nu har även ungdomsbibliotekarierna i Göteborg hoppat på bloggvågen. "Det är fortfarande i sin linda, men vi hoppas att kunna fylla bloggen med recensioner och tips om böcker, musik, film och happenings", säger Pontus Robertsson, ungdomsbibliotekarie på Backa bibliotek.

Det finns ett nätverk med cirka tio ungdomsbibliotekarier som alla arbetar på något av stadens 26 stadsdelsbibliotek eller på Stadsbiblioteket.

Bloggen är ett sätt att marknadsföra att det finns ungdomsbibliotek. I de stadsdelar där det finns gymnasieskolor är det ofta relativt lätt, men där sådana inte finns är det betydligt svårare att komma i kontakt med målgruppen som man löst definierad till mellan 13 och 25 år.

– På sikt ska vi strukturera bloggen lite bättre och ha månadens tips och liknande. Vi tänker oss också att vi ska kunna skildra evenemang som till exempel Dynamo på Stadsbibliokteket genom bloggen, säger Pontus Robertsson.