”Sveriges i särklass bästa bibliotek”. Hallå där, Anette Eliasson på Göteborgs Stadsbibliotek. Ni blev nyligen utnämnda till Årets Avenyföretag 2017. ”Sveriges i särklass bästa bibliotek och på vår paradgata!” skriver juryn bland annat i sin motivering. Hur känns det?

503E.jpg
– Det känns jätteroligt att vi blivit utnämnda av Avenyföreningen, som vi själva är medlemmar i tillsammans med cirka 250 verksamheter och företag på och omkring Avenyn.

Vad betyder placeringen på Götaplatsen och Avenyn för Stadsbibliotekets verksamhet?
– Det är ett väldigt bra läge men också ett läge som kan vara lite avskräckande i och med sin finkulturella stämpel. Men vi har i dag cirka 5000 besök varje dag, det tycker jag visar att vi sedan vår tillbyggnad som blev klar 2014 blivit tillgängligare. Det visar att Stadsbiblioteket verkligen är till för alla.

Hur vill du att Stadsbiblioteket ska utvecklas i framtiden?
– Vi vill fortsätta utveckla Stadsbiblioteket som mötesplats. Det finns i dag inte så många platser som är öppna, fria, generationsöverskridande och där alla är välkomna. Vår roll blir allt viktigare i samhället – både kring läsning, medie- och informationskompetens, kultur och att vara en mötesplats kring idéer och tankar som göteborgarna själva har.