Antalet besök på stadsbiblioteket minskade med 5.000 förra året – men besökarna stannar längre. Samtidigt växer biblioteket på nätet. Många som ska låna om eller söka efter böcker väljer numera att göra det på bibliotekets webbplats.

Allt färre fysiska besök är en trend i biblioteksvärlden som pågått de senaste femton åren. Sedan 2003 har Göteborgs stadsbibliotek tappat 100.000 besökare.

Bekvämt att låna om på webben

– Samtidigt har besöken på vår webbplats ökat med lika mycket. Det är ett bekvämt sätt att göra snabba ärenden som omlån, säger Christina Persson, chef på stadsbiblioteket.

I takt med att tjänsterna på bibliotekets webbplats blir fler ökar antalet webb-besökare. Bland annat kan man chatta med en bibliotekarie eller använda betaldatabaser hemifrån med särskild inloggning.

Förra året hade webbplatsen 420.000 besök, vilket är 20.000 fler än 2006. Men huset vid Götaplatsen är fortfarande en välanvänd mötesplats. Förra året gick 1.105.000 personer in genom stadsbibliotekets dörrar.

”En mötes- och arbetsplats”

Många köar innan öppningsdags för att vara säker på att få ”sin” tidning i tidningsrummet på bottenplan.

– Generellt sett så stannar folk längre i huset. Småbarnsföräldrar är en stor grupp och studenter som använder bibliotekets studie- och dataarbetsplatser. Biblioteket idag används i stor utsträckning som en mötesplats och arbetsplats, säger Christina Persson.

Stadsbiblioteket ingår också som en del i ett nätverk för nyföretagare.
– Vi har sedan i höstas ett företagarinfo där den som vill starta eget lätt kan få information och inspiration. Hit kan man också gå för att lyssna på olika föreläsare inom området.

Rekord i filmutlåning i regniga juli

Stadsbiblioteket har sedan tidigare en stor och välrenommerad programverksamhet. Under 2007 hade man 390 olika programpunkter, från sagoläsning till författarbesök och föreläsningar.

Antalet utlån håller sig däremot stadigt på samma nivå – totalt 1.370.000 – och statistiken är högst väderberoende.

– Förra årets regniga julimånad innebar att vi slog rekord i filmutlåning. Då hade vi 8.000 filmlån, 2.600 fler än 2006, säger Christina Persson.