Göteborgs stadsbibliotek har fått utmärkelsen årets Daisy-bibliotek av TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket). Daisy är namnet på en digital teknik som nu är på väg att helt ta över kassettbokens roll som talboksmedium.

– Det ges fortfarande ut talböcker på kassett, men vi köper inte in några längre, säger Lotta Alverlin på Stadsbibliotekets talboksavdelning.

Lätt att söka på skivan

Den nya tekniken använder CD-rom-liknande skivor som rymmer betydligt mer. De kan inte spelas i vanliga CD-spelare utan man måste ha särskilda apparater.

– Vi har metodiskt köpt in nya spelare under en dryg femårsperiod, vi har också ordnat med utbildning för våra användare, arbetat med olika handikappförbund, och skyltat på avdelningen, säger hon.

De särskilda apparaterna har knappar som synskadade kan känna och läsa av, och är dessutom försett med ett utvecklat söksystem för att man ska kunna leta på skivan.

Bara för funktionshindrade

Priset har Stadsbiblioteket fått för att de metodiskt har arbetat med att införa Daisy-tekniken.

– Vi har även jobbat pedagogiskt med att hjälpa de funktionshindrade som har svårt att ta till sig ny teknik.

Daisy får bara användas av dem som är funktionshindrade.