Snabbare service och bättre arbetsmiljö. Efter 13 år byter Stadsbiblioteket nu ut sin gamla boksorteringsanläggning, även kallad Dunderklumpen. De första delarna till den nya sorteringsanläggningen har anlänt från Danmark. För göteborgarna innebär den nya anläggningen snabbare service och medarbetarna får en bättre arbetsmiljö.

Böcker, filmer, tidskrifter och annat som lånas på biblioteken i Göteborg och lämnas tillbaka på det lokala biblioteket körs till Stadsbiblioteket för att sorteras. Därefter skickas till exempel en bok till det bibliotek där någon annan låntagare vill låna den.

Efter nästan 13 år har Stadsbibliotekets gamla sorteringsanläggning “Dunderklumpen” gjort sitt. Maskinen har monterats ner och nu ska en ny sorteringsanläggning byggas. Det är den största anläggning som den danska leverantören byggt på ett våningsplan på ett bibliotek. Arbetet kommer att ta fyra till fem veckor.

Färre lyft och enklare hantering

I väntan på den nya sorteringsmaskinen får medarbetarna sortera för hand.

– Förutom att den nya anläggningen är förberedd för ett modernt logistiksystem så får vi en betydligt tystare och behagligare arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom blir det färre lyft och en enklare hantering, säger Ulrika Hvidén, projektledare och bibliotekarie på Stadsbiblioteket.

Sorteringen kommer att gå snabbare vilket bland annat innebär att reserverade böcker kommer fram snabbare till låntagaren. Maskinen gör det också möjligt för medarbetarna att arbeta mer med läsfrämjande arbete och med biblioteksservice till göteborgarna.