Ska minska antalet resor genom stan. Stadsbiblioteket, Göteborgs Stads museer och övriga publika kulturverksamheter kommer att hålla stängt tillsvidare för att försöka minska smittspridningen av covid-19. Däremot kommer stadsdelarnas bibliotek fortfarande vara öppna.

Beslutet om stängning är taget av kulturnämnden och innebär att Stadsbiblioteket, stadens museer och övriga kulturverksamheter som Stora teatern, Konsthallen och kulturhusen kommer att vara stängda från lördag 14 november tillsvidare.

– Det handlar om att minska rörelserna över stadsrummet och resorna med kollektivtrafiken. Stadsdelsbiblioteken ligger där folk bor och hålls därför öppna, förklarar Anna Rosengren, förvaltningsdirektör på kulturförvaltningen.

Använd digitala tjänster i första hand

Så kallade snabbdatorer installerades på Stadsbiblioteket nyligen. Till veckan kommer förvaltningen att titta på möjligheten att förse även några stadsdelsbibliotek med sådana.

– Det är datorer för akuta ärenden för personer som inte har tillgång till dator hemma. Det finns inte någon möjlighet att sitta och jobba vid dessa under en längre period.

Allmänheten uppmanas att i första hand använda de digitala tjänsterna och endast besöka biblioteken om det är nödvändigt

– Vi kommer att hålla allmänheten informerad via hemsidor, sociala medier och alla andra möjliga kanaler, säger Anna Rosengren.