En mångkulturell bokbuss med böcker på andra språk än bara svenska och engelska, och utbildningsmaterial för att lära sig svenska. Det är vad Stadsbiblioteket just nu skissar på. Turerna med den mångkulturella bokbussen är i första hand tänkta att gå till exempelvis Gårdsten och Lövgärdet.

– Till stadsbiblioteket kommer idag många män med invandrarbakgrund. Med den nya bokbussen hoppas vi nå ut bättre till kvinnor och barn, berättar Heli Henriksson Vasara, enhetschef på Stadsbiblioteket.

– Vi ska ta kontakt med föreningar, skolor och förskolor med många invandrarbarn och försöka locka till bokbussen, fortsätter hon.

Böcker på de stora invandrarspråken

På stadens två bokbussar finns idag enbart böcker på svenska och engelska. Böcker på andra språk måste man först fråga efter och beställa för att hämta veckan efter.

Om planerna går i lås kommer den mångkulturella bokbussen ha böcker på till exempel vietnamesiska eller arabiska. Heli Henriksson Vasara hoppas kunna tillhandahålla böcker på alla de stora invandrarspråken.

– Vi planerar att börja i liten skala i höst, vilket också passar bra med tanke på att det i år är mångkulturåret.

Stadsbiblioteket söker nu en lämplig bokbussbibliotekarie, gärna utomnordisk.