Hösten 2011 stängs stadsbiblioteket för sin stora tillbyggnad som kommer att pågå i ett och ett halvt år. Under den tiden kommer biblioteket att vara helt stängt.

– Vårt mål är förstås att göteborgarna ska få lika mycket service från biblioteket under den stängda perioden. En idé är att öppna ett litet bibliotek i en ny lokal i någon kommersiell miljö, liknande de så kallade mall-libraries som finns i USA, säger Bibbi Wopenka, informationschef på kulturförvaltningen.

– En annan idé är att personalen förstärker på stadsdelsbibliotek, bokbussarna och – förstås – det digitala biblioteket. Vi kommer att fråga användarna hur de vill ha det innan vi går vidare.

Glasfasad i tillbyggnaden
Stadsbibliotekets yta ska utökas från 9.000 kvm till 12.500 kvm genom en tillbyggnad mot Lorensbergsparken. Dessutom öppnas biblioteket ut mot Kungsportsavenyn och Berzeliigatan genom en tillbyggnad med mycket glas i fasaden.

Kulturnämnden hade uppe tillbyggnaden vid sitt möte i veckan. Då valde politikerna att göra ombygganden i en etapp. Alternativet två etapper hade förlängt byggtiden med cirka ett år.

Nyöppning 2013
En första förstudie från 2008 beräknade kostnaden till cirka 200 miljoner kronor. Nu pågår en fördjupad förstudie för att se om planerna håller. Den ska vara klar i höst.

– Men innan man kan räkna ordentligt var nämnden tvungen att ta ett beslut om bygget ska ske i en eller två etapper, förklarar Bibbi Wopenka.

Enligt nuvarande planer kommer alltså stadsbiblioteket att öppna igen våren/sommaren 2013, betydligt större och modernare.